Flat Bottom Silo

جزئیات
رمز
نام تجاری
رنگ
بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی نوع
اندازه ظرف
تعداد محصولات
حداقل تعداد سفارش
زمان تحویل (روز)
0
عرضه شده با توانایی
ظرفیت تولید
 /  
قیمت
قیمت واحد
   Port: 
نمونه قیمت
 
نوع پرداخت
بازگشت به بالا