Структура на износа в Турция

1,200
Турция Продавач
5,300
Категории
214
страни
35,000
продукти
Към началото