" თავში დაბრუნება 

საკვები და სასმელი (1681)

სოფლის მეურნეობა (750)