თავში დაბრუნება 

საკვები და სასმელი (1690)

სოფლის მეურნეობა (723)