Adana IHS 2019 12th Heating, Cooling, Air Conditioning, Natural Gas Technology, Installation and Insulation Fair

13 - 17 Feb 2019 dátum
Adana veľkomesto
- Rok spustený
- Vydanie
- kmitočet
- webové stránky

Heating, Cooling, Air Conditioning, Natural Gas Technology, Installation, Insulation

Profil vystavovateľa

Celková spoločnosť / Krajina
0 / 0
Profil návštevníka

Celkový návštevník / Krajina
0 / 0
Späť na začiatok