თავში დაბრუნება 

საკვები და სასმელი (1722)

სოფლის მეურნეობა (763)