IBAKTECH 13 th International Trade Fair for Bakery, Pastry Machinery, Ice Cream, Chocolate and Technologies

26 - 29 Mar 2020 Дата
Istanbul Fuar Merkezi - İFM Място на провеждане
İstanbul град
- Стартирана година
- издание
- Честота
- уебсайт

Bakery, Pastry Machines, Ice Cream, Chocolate and Technologies

Профил на изложителя

Общо дружество / Държава
0 / 0
Профил на посетителите

Общ посетител / Държава
0 / 0
Върнете се в началото