Επιστροφή στην κορυφή 

Turkishexportal για προγραμματιστές

API - Πλατφόρμα προγραμματιστών

Δημιουργήστε μια ισχυρή εφαρμογή με το Turkisheport.

The API provides the site members with the ability to access and manipulate the desired data from the platform. The API functions provide an infrastructure that can be easily implemented between any application or website and Turkishexportal . Many of the actions that members perform on the site, such as company update, add / modify / delete products, add / change / delete news and references, read / reply / delete messages, visitor reports are also available to users via API . API accepts requests in the form REST and accepts multiple respond

Some information about using the API ;

  For any issues with API , you can contact us at info@turkishexportal.com .

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

  The Basics Concepts page's API requirements are important to include error codes, general information, etc. We recommend starting with this section for the API . In the next stage, you can see the here methods you can use on the API . Finally, you should get a access code to integrate your API into your application.

  Αιτήσεων

   Απαντήσεις

    Ρύθμιση σελίδας

    This allows the data to be sent in handleable sizes for requests that list count , page and current parameters. Things to consider in lists;

  Τύποι απαντήσεων

  Turkishexportal API can send responses in 2 different formats;

   How to Determine the Response Type

   The type of response to be received is provided by the format parameter in the submitted request. When this parameter is not sent, the response is returned as standard JSON type. If you want to change it, you can specify the response type for each request by adding the format = xml or format = json parameter.

   XML

   XML responses are in a special XML format specified by Turkishexportal.

   https://www.turkishexportal.com/api/1.0/company/select?key=123&type=xml

   Sample request - Truncated

   <?xml version="1.0"?>
   <Company xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <accountype>F</accountype>
    <active>Y</active>
    <alias>test</alias>
    <businesstype>01</businesstype>
    <communication>
     <address1>Ahmet Sokak. Aykon Apt.</address1>
   	.
   	.
   	.
   </Company>
   

   JSON

   JSON ( JavaScript Object Notation , json.org ) is a simple and useful data declaration format. It is used extensively in Ajax applications, especially those used within the browser.

   https://www.turkishexportal.com/api/1.0/company/select?key=123&type=json

   Sample request - Truncated

   {
     "accountype":"F",
     "active":"Y",
     "alias":"test",
     "businesstype":"01",
     "communication":{ 
       "address1":"Ahmet Sokak. Aykon Apt.",  
     .
     .
     }
   }
   

  Παράμετροι

  The parameters in this page are also used from time to time in definitions in the portal.

  Ονομα Κώδικας Περιγραφή
  TL 04 Βοηθός Export & Διευθυντής Πωλήσεων
  05 Βοηθός Διευθυντής Εξαγωγών
  06 Βοηθός Γενικός Διευθυντής
  10 Βοηθός Διευθυντής Πωλήσεων
  100
  101 Γενικός διευθυντής
  103 Διεθνές Assistant Marketing
  104 Διεθνές Διευθυντής Μάρκετινγκ
  109 Διεθνές Διευθυντής Πωλήσεων
  116 Διευθυντής
  118 Διευθύνων Σύμβουλος
  123 Marketing & Πωλήσεων Αντιπροσώπου
  128 Διευθυντής μάρκετινγκ
  129 μάρκετινγκ Εκπρόσωπος
  13 Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
  139 Ιδιοκτήτης
  14 Ειδικός Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
  143 Εταίρος
  160 Εκπρόσωπος
  161 Πωλήσεις & Export Διευθυντής
  162 Πωλήσεις & Export Manager
  164 Πωλήσεων & Μάρκετινγκ
  17 CEO
  170 Διευθυντής πωλήσεων
  171 Αντιπρόσωπος πωλήσεων
  35 Διευθυντής
  36 Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
  37 Διευθυντής της Import & Export
  38 Διευθυντής Πωλήσεων & Logistics
  46 Import & Export Assistant
  48 Import & Export Διευθυντής
  49 Export Import & Εκπρόσωπος
  62 εξαγωγή Διευθυντής
  65 Διευθυντής Εξαγωγών
  69 εξαγωγή Εκπρόσωπος
  72 Εκπρόσωπος Πωλήσεων των εξαγωγών
  82 Διευθυντής Πωλήσεις Εξωτερικού
  83 Εκπρόσωπος Πωλήσεις Εξωτερικού
  92 Εμπόριο Διευθυντής Εξωτερικών
  95 Εκπρόσωπος Εμπορίου Εξωτερικών
  98 Ιδρυτής / Διευθυντής
  99
  Ονομα Κώδικας Περιγραφή
  ER 01 1 -10
  02 10 - 50
  03 50 - 100
  04 100 - 250
  05 > 250

  Κωδικός πρόσβασης

  All access should be sent in the all requests apikey field via the Turkishexport API . Please keep your access code in a safe place. Keep in mind that your data security will be compromised if you have the code provided within your membership. In such cases, you must ensure that your code is canceled by contacting info@turkishexportal.com via email. A sample request with API Access Code is shown below.

  https://www.turkishexportal.com/api/1.0/company/select?format=xml&apikey=f893a3bf3cfc432a8e304f07e5ea11f5

  The apikey used in the above example is not a valid access code. It is given only in terms of being an example. Please use the apikey API Access Code assigned specifically to you in your own application.

  Λίστα μεθόδων

  Company

  Update
  Πεδίο Περιγραφή Τύπος
  name Όνομα εταιρείας Varchar [100]
  <?xml version="1.0"?>
  <Company xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <uid>33d27f2c6ed0403f98ab0219e3fec20e</uid>
   <name>Test Co Ltd.</name>
   <history>Test is the company that provides the best product.</history>
   <email>info@test.com</email>
   <mf>M</mf>
   <representative>Test Person</representative>
   <establishdate>1965</establishdate>
   <businesstype>01</businesstype>
   <statistic>
    <itemscount>4</itemscount>
    <newscount>1</newscount>
    <referencecount>1</referencecount>
    <certificatecount>2</certificatecount>
   </statistic>
  </Company>

  Λίστα σφαλμάτων

  Κώδικας Περιγραφή
  100 Δεν Βρέθηκε Αρχείο
  110 Ελέγξτε τα μη έγκυρα πεδία.
  255 Παρουσιάστηκε σφάλμα.

  Εκτέλεση κώδικα